Äri tuleks juhtida tagajärge ennetavalt, mitte tagajärjepõhiselt

Tihti võib kohata olukorda, kus firmat on juhitud aastaid midagi muutmata. Ettevõtja või juhatus toetub järeleproovitud strateegiale, mis on toiminud 10, 15, 20 aastat ja eeldatakse, et muutused pole vajalikud kui kõik justkui esmapilgul toimib.

Turg aga areneb, konkurendid ei maga ja investeeringu tegemine või suunamuutus õigel ajal on äärmiselt oluline – olgu selleks kaubamärgi värskendamine, pakendite disaini või investeering tootmisprotsessidesse uuendusse.

Kui olete aastaid nautinud monopoli staatust või edu turul, võib sellest tekkinud enesekindlus olla uinutav ning takistada ettevõtte arengut. Kui õige hetk maha magada, on suur oht jääda turul kaotajaks. Nii annad eelise oma konkurendile või uuele tegijale, kes soovib samas sektoris turule siseneda.

Soovid saada kindlust, et Sinu ettevõte areneb õiges suunas?

Meie meeskond koosneb oma ala asjatundjatest ning näeme turul toimuvat suures pildis.

Kaardistame erapooletuna turuolukorra ja aitame positsioneerida teie ettevõtet konkurentide seas ning pakume lahendusi, kuidas äri edendadaja müüki suurendada.

Soovid rohkem infot?

Võta meiega ühendust ja küsi lisa!
info@dconsulting.ee
+372 51 21 888

Olen tegutsenud jaekaubanduse ja toiduainete valdkonnas juba üle 20 aasta ning üles ehitanud tugevaid kaubamärke, nagu Kapten Grant, Rannamõisa ja Katharinenthal. Aja jooksul olen omandanud põhjalikke kogemusi nii müügis, turunduses kui tootearenduses, suhelnud aktiivselt tootjate ja jaekettidega ning õppinud tundma jaekaubanduse sesoonsust, äririskide võtmist ja finantsvoogude arvestust.

Soovin jagada enda kogemusi ja know-howd ettevõtetega, kes tunnevad, et oleks aeg äris samm edasi astuda ning vajavad selleks välist tõuget ja erapooletut silma. Olen kokku pannud usaldusväärsetest oma ala tippudest koosneva meeskonna, kelle hulka kuuluvad turunduse ja meedia spetsialistid, disainerid, veebiarendajad, toidustilistid ja toiduainetehnoloogid, sotsiaalmeedia turundajad ja pakendikunstnikud. Usun, et koos saame ühest küljest aidata kaasa turul olevate ettevõtete arengule ning teisalt pakkuda turule alles sisenevatele ettevõtetele vajalikku infot turu toimimise, konkurentide tegevuse ja tarbijate käitumise kohta.

David Pärnamets

Kuidas äri analüüs toimib?

Esimeses etapis kohtume ettevõtte juhtkonnaga kaardistamaks olukorda ja probleeme ning püstitame küsimused, millest lähtuvalt asume tööle.

Vestluse käigus selgitame välja, millises mahus klient tagasisidet ootab, ning lepime kokku tugimeeskonna. Tugimeeskond koosneb spetsialistidest, kes on olnud oma alal edukad ning omavad pikaajalist kogemust. Teenuse hind kujuneb püstitatud lähteülesande ja ekspertide ajamahu põhjal.

Tööprotsess eeldab seda, et auditi tiimile antakse vaba ligipääs kõikidele tööprotsessidele ja ettevõtte töötajatele. Et selgitada välja ettevõttesiseste valdkonnaspetsialistide täielik potentsiaal, viime nendega läbi nii individuaalsed intervjuud, kui ka tekitame töö käigus diskussioone. Auditi kestvus on tavapäraselt 5 tööpäeva ning sellest lähtuva analüüsi koos välja pakutud lahendustega anname kliendile üle 14 päeva pärast.

Milline on analüüsi tulemus?

  • Audit on konkreetne ja ettepanekuid sisaldav.
  • Audit tugineb faktidele ja elulistele näidetele.
  • Audit annab erapooletu arvamuse turuolukorrast ja püstitatud ülesandest.
  • Teeme ettepaneku probleemide lahenduseks pakkudes välja projektipõhist kontsulatsiooni ja kaasates valdkonna parimaid spetsialiste.
  • Ärialaselt suudame anda head nõu ja ideid edaspidiseks.
  • Kuna audit on erapooletu, saab klient kindlasti hea arusaama, kas tema valitud suund on õige või oleks seda vaja muuta.
  • Meie jaoks on kõige olulisem aidata klienti ja genereerida uusi ideid, mida edaspidi saaks tootmises või äriprotsessides ära kasutada.